Friday, January 2, 2015

SENARAI PENERBITAN BAGI TAHUN 2014 DARI iREPOSITORI UKM


Bil
Jenis Penerbitan
ID Penerbitan

Judul Karya dan Nama Jurnal/Buku yang Berkaitan
Tahun Terbit
Nama-nama Pengarang
Jurnal

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014603

The Effects of Metacognitive Strategy in Reading Expository Text 
International Education Studies
2014
Yahya Othman, Zamri Mahamud & Noradinah Jaidi
Jurnal

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014344

Keupayaan Menguasai Kemahiran Menulis Melalui Pembelajaran Berasaskan Projek dalam Penulisan Berbentuk Risalah di Sekolah Rendah 
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
2014
Yahya Othman, DK Suzana Pg Othman
Kertas Seminar/ Persidangan

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014582

Sikap dan persepsi murid terhadap mata pelajaran bahasa melayu dengan kemahiran abad ke-21 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014 pada 25-26 September 2014 di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
2014
Zamri Mahamod, Masyuniza Yunos & Yahya Othman
Kertas Seminar/ Persidangan

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014405

Sikap dan persepsi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu dengan kemahiran abad ke-21 
Seminar Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2014
2014
Zamri Mahamod, Masyuniza Yunos & Yahya Othman
Penulisan Popular Dalam Bidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014342

Membaca bukan sekadar hobi 
Dewan Bahasa
2014
Yahya Othman
Penulisan Popular Dalam Bidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014343

Bahasa Melayu merangsang kemahiran berfikir aras tinggi 
Dewan Bahasa
2014
Yahya Othman
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014340

Kemahiran berfikir aras tinggi dalam Bahasa Melayu : peranan guru 
Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali ketiga 2014
2014
Yahya Othman
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014264

Sikap pelajar dalam penyepaduan kemahiran abad ke-21 dalam pembelajaran Kesusasteraan Melayu 
International Seminar on Global Education II : Educational Transformation Towards a Developed Country / Fakulti Pendidikan UKM
2014
Zamri Mahamod, Nurul Ain Azmi & Yahya Othman
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014341

Penggunaan peta pemikiran (I-Think) dalam penguasaan karangan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina 
Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu & Kesusasteraan Melayu Kali ketiga 2014
2014
Nur Hidayu Mohd Rahim, Yahya Othman
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014545

Tahap penguasaan membaca Jawi dalam kalangan murid di sekolah menengah rendah 
2014
Tuan Siti Nooryani Tuan Fauzi, Zamri Mahamod, Maimun Aqsha Lubis dan Yahya Othman
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014179

Tahap penggunaan dan permasalahan aplikasi multimedia dalam pengajaran kemahiran membaca guru Pendidikan Khas: Satu tinjauan. 
Proceedings International Seminar of Postgraduate Special Education UKM-UPI-SEAMEO SEN 4th Series 2014 / Fakulti Pendidikan UKM
2014
Zamri Mahamod, Noor Sharidah Hamid, Yahya Othman & Jamaludin Badusah.
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014202

Kesan penggunaan strategi pembelajaran Know-Want-Learn (KWL) terhadap pemahaman teks bacaan ekspositori 
International Seminar on Global Education II : Educational Transformation Towards a Developed Country / Fakulti Pendidikan UKM
2014
Leliyana Binti Haji Md. Salleh, Yahya Othman, Zamri Mahamod
Prosiding/ Pascasidang

https://smk.ukm.my/epenerbitan/Images/pdf_icon.jpg
TGG2014590

Keberkesanan peta pemikiran (i-Think) dalam meningkatkan pencapaian murid dalam pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu 
Prosiding Konvesyen Pendidikan (KONPEN 2014) IPG Kampus Bahasa Melayu, Penerbitan IPG Kampus Bahasa Melayu
2014
Zamri Mahamod, Nik Nur Farihah Nik Harmi & Yahya Othman

DARI TROMSO, NORWAY KE KILPISJARVI , FINLAND DEMI AURORA

Destinasi seterusnya ialah untuk ke Tromso, Norway.  Dari Tromso kami akan berkereta ke Kilpisjarvi di Finland. Cuaca masih lagi terlal...