Wednesday, September 26, 2018

Pedagogi dan pembelajaran efektif

Pedagogi merupakan asas kepada keberkesanan pelaksanaan pembelajaran di bilik darjah. Pemilihan pedagogi yang sesuai dengan keperluan ,murid sangat penting ditekankan kepada guru.  Semasa dalam latihan perguruan, ilmu pedagogi didedahkan serta dimantapkan agar guru benar-benar bersedia dengan aspek teori dan amali. Keberkesanan pedagogi bergantung kepada kandungan yang akan diajar, memahami keperluan kepelbagaian pelajar, sesuaikan dengan keadaan di dalam kelas dan konteks di sekelilingnya. 

Di dalam bilik darjah, guru menggunakan pedagogi tertentu untuk menyampaikan kandungan pelajaran. Walaupun guru telah lama mengajar namun belum tentu pengajarannya berkesan.  Tidak ada kaitan antara lama mengajar dengan keberkesanan pengajaran.  Terdapat pelbagai faktor yang mempenagruhi keberkesanaan pengajaran.  Hal ini disebabkan banyak faktor guru yang menyumbang kepada pengajaran berkesan.  

Secara umum, guru terbaik percaya kepada kemampuan pelajar mereka untuk belajar, dan dengan berhati-hati menggunakan pelbagai pendekatan pedagogi untuk memastikan pembelajaran ini berlaku.

Pedagogi merujuk kepada "interaksi antara guru, pelajar, dan persekitaran pembelajaran dan tugas pembelajaran.

Perspektif teoritis utama pedagogi yang digunakan adalah dari Piaget, Bruner dan Vygotsky:

• Kesediaan (Piaget)

• Satu organisasi kandungan dan aktiviti lingkaran (Bruner)

• Zon Pembangunan Proksimal (ZPD) (Vygotsky)

• Bahan (Vygotsky)

• Pembangunan kognitif berlaku di ruang sosial di mana orang ahan mempengaruhi satu sama lain (Bruner, Piaget, Vygotsky) (CUREE, 2012; Schunk, Pintrich & Meece, 2008; Vygotsky, 1978).

Walaupun pedagogi bersifat dinamik dan sering diperbaharui, namun dalam mengukur keberkesanan pembelajaran, faktor-faktor lain seperti iklim bilik darjah, kesediaan pelajar berubah, kurikulum yang fleksibel serta pentaksiran yang sesuai dengan keperluan murid perlu diambil kira.

Thursday, September 20, 2018

SOLAT KHUSYUK (1)

Solat dengan sempurna adalah tonggak dalam membina agama dalam diri insan.  Oleh kerana membina dalam diri adalah wajib bagi keselamatan di dunia dan di akhirat.  Tonggaknya ialah menunaikan solat dengan sempurna. Hukum menunaikan solat dengan sempurna adalah wajib maka usaha ke arah tujuan itu juga adalah wajib.  Solat yang dituntut perlu dilaksanakan dengan penuh teliti, perhatian dan penghayatan. Antara penghayatan yang perlu diberi tumpuan ialah menghayati terhadap bacaan dan perbuatan ketika solat.

Dalil yang menunjukkan wajib khusyuk dan menghadirkan hati ketika menunaikan solat antaranya;

1.  "Dirikan solat untuk mengingati Ku." (Taha: 14).  Allah memerintahkan kita tunaikan solat dengan ingat kepada Allah.  Lawan bagi ingat ialah lalai.

2.  "Jangan engkau tergoong ke dalam golongan orang-orang yang lalai." (al-A'raf:  205).  Allah melarang orang yang lalai.  Haram lalai ketika menunaikan solat.

3.  "Sehingga kamu tahu dan sedar perkataan-perkataan yang kamu ucapkan." (al-Nisa':  43).  Orang mabuk dilarang menunaikan solatdisebabkan akal dan fikiran mereka tidak tertumpu pada bacaan dan perbuatan ketika solat.

4.  "Sesiapa yang solatnya tidak menghalang dirinya daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar maka solatnya hanya menjadikannya bertambah jauh daripada Allah." ( Maksud hadis)

5. "Berapa ramai orang yang berdiri menunaikan solat yang tidak dapat ganjaran daripada solat yang ditunaikan melainkan penat dan letih berdiri. (Maksud hadis)

6.  "Tidak ada nilai bagi solat yang didirikan oleh seseorang melainkan sekadar yang disertai oleh fikirannya." (Maksud Hadis)

Sumber:

Hasnan Kasan, 2014. Mari Memahami dan Menghayati Bacaan Solat.  Sinar Tenggara Sdn Bhd. : Selangor.  ms 13-16

Antara COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan dan kedegilan masyarakat

APA yang boleh kita pelajari selepas 14 hari mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebagai usaha untuk memutuskan rantaian COVID-1...