Wednesday, September 26, 2018

Pedagogi dan pembelajaran efektif

Pedagogi merupakan asas kepada keberkesanan pelaksanaan pembelajaran di bilik darjah. Pemilihan pedagogi yang sesuai dengan keperluan ,murid sangat penting ditekankan kepada guru.  Semasa dalam latihan perguruan, ilmu pedagogi didedahkan serta dimantapkan agar guru benar-benar bersedia dengan aspek teori dan amali. Keberkesanan pedagogi bergantung kepada kandungan yang akan diajar, memahami keperluan kepelbagaian pelajar, sesuaikan dengan keadaan di dalam kelas dan konteks di sekelilingnya. 

Di dalam bilik darjah, guru menggunakan pedagogi tertentu untuk menyampaikan kandungan pelajaran. Walaupun guru telah lama mengajar namun belum tentu pengajarannya berkesan.  Tidak ada kaitan antara lama mengajar dengan keberkesanan pengajaran.  Terdapat pelbagai faktor yang mempenagruhi keberkesanaan pengajaran.  Hal ini disebabkan banyak faktor guru yang menyumbang kepada pengajaran berkesan.  

Secara umum, guru terbaik percaya kepada kemampuan pelajar mereka untuk belajar, dan dengan berhati-hati menggunakan pelbagai pendekatan pedagogi untuk memastikan pembelajaran ini berlaku.

Pedagogi merujuk kepada "interaksi antara guru, pelajar, dan persekitaran pembelajaran dan tugas pembelajaran.

Perspektif teoritis utama pedagogi yang digunakan adalah dari Piaget, Bruner dan Vygotsky:

• Kesediaan (Piaget)

• Satu organisasi kandungan dan aktiviti lingkaran (Bruner)

• Zon Pembangunan Proksimal (ZPD) (Vygotsky)

• Bahan (Vygotsky)

• Pembangunan kognitif berlaku di ruang sosial di mana orang ahan mempengaruhi satu sama lain (Bruner, Piaget, Vygotsky) (CUREE, 2012; Schunk, Pintrich & Meece, 2008; Vygotsky, 1978).

Walaupun pedagogi bersifat dinamik dan sering diperbaharui, namun dalam mengukur keberkesanan pembelajaran, faktor-faktor lain seperti iklim bilik darjah, kesediaan pelajar berubah, kurikulum yang fleksibel serta pentaksiran yang sesuai dengan keperluan murid perlu diambil kira.

No comments:

Post a Comment

DARI TROMSO, NORWAY KE KILPISJARVI , FINLAND DEMI AURORA

Destinasi seterusnya ialah untuk ke Tromso, Norway.  Dari Tromso kami akan berkereta ke Kilpisjarvi di Finland. Cuaca masih lagi terlal...