Friday, December 14, 2018

AL-QURAN DIJAUHI

Mengapa al-Quran dijauhi?  Malas membaca al-Quran?  Tahap percayakan al-Quran sangat rendah.  Masalahnya bukan saja menjauhi al-Quran, tapi tidak mahu mengetahui apakah maksud yang dibawakan ayat yang terkandung di dalamnya.  

Maka masalah ini banyak dipengaruhi oleh iman terhadap perkara ghaib yang rendah.  Ini disebabkan isi kandungan al-Qurna terkandung perkara ghaib meliputi pahala dan dosa, syurga dan neraka, alam kubur dan akhirat dan sebagainya. Jika mengetahui akan kelebihan al-Quran sekurang-kurangnya dapat membantu mendekati al-Quran.

KELEBIHAN AL-QURAN DAN MEMBACANYA:

1.  Allah berfirman:
Katakanlah (Wahai Muhammad):  Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berkumpul dengan tujuan untuk membuat dan mendatangkan yang serupa dengan al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang serupa dengannya,  sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain." (Surah al-Isra' 17:88)

2.  Al-Bukhari meriwayatkan daripada Uthman r.a., beliau berkata bahawa Rasullullah SAW bersabda:

"Sebaikbaik kamu adalah orang yang mahu mempelajari al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain." (Riwayat al-Bukhari no. 5052)

3.  Muslim meriwayatkan daripada Umamah r.a, beliau berkata:" Aku pernah mendengar Rasullullah bersabda: " Bacalah al-Quran, kerana pada hari kiamat kelak dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." (Riwayat Muslim no. 804)

4.  Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah r.ha., beliau berkata:"Rasullullah SAW bersabda: " Tidak boleh ada iri hari, kecuali dalam dua perkara, iaitu terhadap seseorang yang diberi keampunan menghafal al-Quran ,  lalu ia membacanya, baik pada malam hari mahupun siang hari;  dan terhadap seseorang yang dikurniakan herta oleh Allah, laludia infakkan, baik pada malam hari mahupun siang hari." (Riwayat al-Bukhari no. 5025 dan Muslim no. 815)

5.  Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah r.ha.' belaiau berkata: "Rasullullah SAW bersabda: " Orang yang gemar membaca al-Quran dan sudahmahir dalam membacanya kelak akan bersama golongan mereka yang mulia lagi berbakti.  Adapun orang yang gemar membaca al-Quran, namun dalam membacanya masih terangkak-rangkk, maka ia akan mendapat dua pahala." (Riwayat al-Bukhari no. 4937 dan Muslim no. 798)

Rujukan:
Syaikh Yusuf al-Nabhani, (2010).  Ringkasan Riyadus Salihin (terj) , disusun oleh Imam Nawawi.  Telaga Biru: Kuala Lumpur.


Monday, December 3, 2018

UMPAMA SEDEKAH SETELAH KENYANG

Abu Darda' menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya: " Perumpamaan orang yang membebaskan hamba atau bersedekah ketika hampir mati adalah seperti orang yang menghadiahkan makanan kepada orang lain setelah dia kenyang." (Hadis Riwayat Tirmizi)

Rasulullah berkias tentang tahap dalam melakukan amal kebajikan.  Walaupun wasiat untuk sedekah sebelum mati digalakkan,namum bersedekah ketika sihat amat dituntut. 

Rasulullah SAW menggesa umatnya supaya berakhlak mulia dengan segera bersedekah.  Baginda ditanya tentang cara sedekah yang mendatangkan pahala yang besar.  Rasulullah bersabda yang bermaksud, " Hendaklah bersedekah dalam keadaan sihat, berkeinginan dengan dunia,  takut miskin, dan bercita-cita menjadi kaya.  Jangan tanguhkan sedekah sampai roh berada di halkum kemudian menyatakan ; "untuk sifulan sekian, sifulan sekian,, '  pada hal sudah menjadi milik orang lain (melalui warisan) (Hadis Riwayat Bukhari).

Beberapa keadaan yang dianggap sedekah yang paling utama;

1.  Bersedekah secara rahsia:  Tujuh golongan yang mendapat naungan Allah SWT di akhirat ialah mereka yang bersedekah secara rahsia (denga penuh ikhlas).

2.  Berdekah ketika sihat:  Mujahadah perlu agar tidak terpedaya dengan harta.

3.  Bersedekah ketika sangat memerlukan pada harta:    Rasulullah bersabda,: "Bersedekah dengan satu dirham lebih baik daripada bersedekah seribu dirham.  iaitu seseorang yang hanya memiliki dua dirham tetapi bersedekan satu dirham lebih baik daripada seseorang yang hanya bersedekah seratus dirham sedangkan hartanya melimpah-limpah".

4.  Memberi nafkah untuk keluarga:  Merupakan kewajipan yang tidak boleh diabaikan.  Ia juga dianggap suatu sedekah apabila memberi nafkah dalam keadaan mencari reda Allah SWT.

5.  Bersedekah kepada kaum kerabat:  Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda dengan maksudnya," Sedekah kepada orang miskin nilainya hanya sedekah,. Sedekah kepada kerabat nilainya dua:  sedekah dan menyambungkan silaturrahim."

Rujukan:

Mohd Sukki Othman. 2017 . Analogi Nabawi dalam Kehidupan Insani. Rimbunan Islamik Media: Kuala LumpurAntara COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan dan kedegilan masyarakat

APA yang boleh kita pelajari selepas 14 hari mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebagai usaha untuk memutuskan rantaian COVID-1...