Tuesday, November 27, 2018

Mengetahui dan Menutup Pintu Masuk Syaitan

Said Hawwa dalam kitab Tazkiyah an-Nafs (ms 171-180) menerangkan pandangan Imam Ghazali melalui Ihya Ulumuddin berkaitan pintu syaitan.  Sesungguhnya syaitan memiliki cara dan jalan ketika mempengaruhi jiwa kecuali mereka yang dilindungi Allah SWT.  Syaitan datang ke dalam jiwa melalui celah naluri  (watak dan tabiat) dan syahwat manusia.  Syaitan tahu titik kelemahan manusia.  Mengusir syaitan tidak dapat dilakukan kevuali dengan tahu pintu masuknya.  Maka mengetahui pintu masuk syaitan itu adalah wajib.  Beberapa contoh pintu besar masuk syaitan adalah;

1. Marah dan syahwat:  Marah adalah bencana yang menimpa akal.  Jika tentera akal lema, syaitan akan menyerang.

2.  Dengki dan Tamak:  Ketamakan akan membuatkan manusia buta dan tuli.

3.  Kenyang dengan makanan:  Walaupun makanan itu halal, kekanyangan menguatkan berbagai syahwat yang merupakan senjata syaitan.  Bila kenyang, hilang rasa takut akan Allah,  hilang rasa kasih sayang sesama manusia, malas lakukan ketaatan, tidak mampu mendengar hikmah, dan tidak berkesan dalam menyampaikan nasihat.

4.  Suka berhias dengan pakaian, perabot dan rumah:  Syaitan sentiasa berusaha memujuk agar manusia dalam keadaan menunjuk-nunjuk dalam perhiasan dunia.

5.  Tamak terhadap manusia:  Syaitan sentiasa membisikkan agar menjadikannnya suka, cari uka, dan berhias di hadapan orang yang inginkannya dengan sikap riak dan menyamar seolah-olah orang itu adalah hebat pada pandangan mata orang.

6.  Tergesa-gesa dan tidak berhati-hati dalam pelbagai perkara:  Pada saat tergesa-gesa, syaitanmemasukkan kejahatannya tanpa disedari.

7.  Dirham, dinar dan pelbagai harta kekayaan:  Semua ini adalah makanan syaitan.

8.  Bakhil dan takut miskin:  Sikap ini mencegah manusia berinfak dan bersedekah lalu syaitan mengajak kumpul dan simpan harta.  Lahir sifat tamak.

9.  Fanatik terhadap mazhab dan hawa nafsu:  Sifat ini akan membinasakan para ahli ibadah dan orang-orang fasik sekalian. 

10.  Mengajak orang awam untuk memikirkan zat dan sifat Allah SWT:  Hal ini boleh menimbulkan keraguan terhadap dasar agama atau pelbagai khayalan yang tidak betul tentang Allah SWT hingga boleh terjerumus kepada kekafiran dan bidaah.

11.  Berprasangka buruk terhadap kaum muslimin:  Orang munafik mencari kekurangan dan kesalahan oranglain.  Bersikap lapang dada terhadap semua kaum muslimin. 

Ibn Qayyim Al Jauziyyah menyebutkan enam cara yang dilakukan oleh syaitan dalam menggoda manusia supaya tersesat:
1. Syaitan memujuk manusia agar mengingkari Allah atau menyekutukan-Nya. Jika tidak berhasil, dia beralih pada cara yang kedua.
2. Syaitan memujuk manusia agar melakukan bid’ah yang sesat. Jika manusia berpegang teguh pada Sunnah, setan beralih pada cara yang ketiga.
3. Syaitan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Jika manusia terjaga dari dosa besar, setan beralih pada cara yang keempat.
4. Syaitan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Jika manusia terhindar dari dosa kecil, misalnya segera bertaubat ketika menyedari dosa kecil yang dilakukannya, syaitan segera beralih pada cara yang kelima.
5. Syaitan menggoda manusia dengan perbuatan yang tiada berguna. Manusia dipujuk untuk menghabiskan waktunya dengan perbuatan yang sia-sia sehingga meninggalkan perbuatan yang berguna.
6. Syaitan menggoda manusia agar sibuk dengan perkara-perkara yang baik tetapi mengabaikan perkara-perkara yang lebih baik. Contohnya, seseorang disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah tetapi mengabaikan ibadah fardhunya.
Godaan yang keenam sangat halus tetapi bahayanya amat besar. Karena itu, ia harus dicermati. Hal ini bukan berarti bahwa kita sebaiknya meremehkan ibadah-ibadah sunnah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang dapat menghambat kemajuan Islam. 
Sumber: 
1. Said Hawwa (2015) Kitab Tazkiyah an-Nafs (terj) (ms 171-180):. Al Hidayah House of Publication:  Kuala Lumpur

2. Begini Cara Setan Menggoda Manusia (1)

https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2015/05/20/69999/begini-cara-setan-menggoda-manusia-1.html

Thursday, November 15, 2018

NAMA-NAMA AL-QURAN

Dalam bahagian awal Tafsir al-Munir, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menerangkan sejumlah nama Al-Quran.  Antara lain ;  al-Qur'an, al-Kitab, al-Mushaf, an-Nuur, dan al-Furqan(ms 2, jilid 15)

1.  Al-Quran:  Dinamakan Al-Qur'an kerana wahyu yang dibaca.  Abu 'Ubaidah berkata, dinamakan Al-Qur'an kerana ia mengumpulkan dan menggabungkan surah-surah.  Allah berfirman;  "Sesungguhnya Kami yangakan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannnya." (al-Qiamah:17).  Al-Quran diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit dan setelah sebahagiannya dikumpulkan dengan sebahagian yang lain, ia dinamakan Al-Quran.

2.  al-Kitab:  berasal dari kata al-katb bererti pengumpulan yang terdiri dari kisah, ayat, hukum, dan berita dalam metode yang khas.

3.  al-Mushaf:  dari kata asy-hafa mererti mengumpulkan syuhuf (lembaran-lembaran) di dalamnya. Abu Bakar as-Siddiq bermesyuwarah dengan beberapa orang tentang namanya lalu dinamakan al-Mushaf.

4.  an-Nuur (cahaya):    menyingkap berbagai hakikat dan menerangkan hal-hal yang samar (soal hukum, halal haram, hal ghaib yang tidak difahami secara nalar) dengan penjelasan yang tepat dan keterangan yang jelas.  Allah berfirman,
"Hai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamubukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dan mukjizatnya) dan telah kami turunkan kepadamu cahayayang terang benderang (al-Qur'an)." (An-Nisaa': 174)

5.  al-Furqan:  dapat membezakan antara yang benar dan yang salah, antara iman dan kekafiran,  antara kebaikan dengan kejahatan.  Allah berfirman;
"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia)." (al-Furqaan:  1)

SELAMAT MEMBACA KITAB AL-MUNIR
Wednesday, November 14, 2018

Doa memohon hidayah, takwa, sifat 'afaf dan ghina

اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ الهُدَى ، والتُّقَى ، والعَفَافَ ، والغِنَى
"Allahumma inni as-alukal huda wat tuqo wal ‘afaf wal ghina.” 
(HR. Muslim no. 2721)

Ertinya:
Ya Allah, aku memohon  pada-Mu petunjuk, ketakwaan, sifat ‘afaf dan ghina.

 An Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim: mengatakan, “”Afaf dan ‘iffah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari perkara yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak perlu kepada apa yang ada di sisi manusia.” 

Rasulullah mengajar kita agar memohon empat perkara dalam doa ini: 

a. al huda iaitu petunjuk dalam ilmu dan amal. 

b. al taqwa iaitu sentiasa berwaspada dan berhati-hati agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. 

c. ‘afaf atau ‘iffah iaitu agar dijauhkan dari perkara yang diharamkan seperti zina dan yang seumpamanya. 

d. al ghina iaitu dicukupkan oleh Allah dari apa yang ada di sisi manusia dengan sifat qona’ah, selalu merasa cukup ketika Allah memberinya harta sedikit atau pun banyak. 

Semoga Allah menganugerahkan kita dengan petunjuk yang akan memandu kita menjadi orang yang bertaqwa serta memiliki sifat yang menjauhkan kita dari yang haram dan sentiasa merasa cukup dengan rezeki yang ada.
·    sumber: http://mknaceunlimited.blogspot.com/2017/11/perkongsian-1-hari-1-hadis-mohon.html
      

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...