Friday, December 14, 2018

AL-QURAN DIJAUHI

Mengapa al-Quran dijauhi?  Malas membaca al-Quran?  Tahap percayakan al-Quran sangat rendah.  Masalahnya bukan saja menjauhi al-Quran, tapi tidak mahu mengetahui apakah maksud yang dibawakan ayat yang terkandung di dalamnya.  

Maka masalah ini banyak dipengaruhi oleh iman terhadap perkara ghaib yang rendah.  Ini disebabkan isi kandungan al-Qurna terkandung perkara ghaib meliputi pahala dan dosa, syurga dan neraka, alam kubur dan akhirat dan sebagainya. Jika mengetahui akan kelebihan al-Quran sekurang-kurangnya dapat membantu mendekati al-Quran.

KELEBIHAN AL-QURAN DAN MEMBACANYA:

1.  Allah berfirman:
Katakanlah (Wahai Muhammad):  Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berkumpul dengan tujuan untuk membuat dan mendatangkan yang serupa dengan al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang serupa dengannya,  sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain." (Surah al-Isra' 17:88)

2.  Al-Bukhari meriwayatkan daripada Uthman r.a., beliau berkata bahawa Rasullullah SAW bersabda:

"Sebaikbaik kamu adalah orang yang mahu mempelajari al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain." (Riwayat al-Bukhari no. 5052)

3.  Muslim meriwayatkan daripada Umamah r.a, beliau berkata:" Aku pernah mendengar Rasullullah bersabda: " Bacalah al-Quran, kerana pada hari kiamat kelak dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." (Riwayat Muslim no. 804)

4.  Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah r.ha., beliau berkata:"Rasullullah SAW bersabda: " Tidak boleh ada iri hari, kecuali dalam dua perkara, iaitu terhadap seseorang yang diberi keampunan menghafal al-Quran ,  lalu ia membacanya, baik pada malam hari mahupun siang hari;  dan terhadap seseorang yang dikurniakan herta oleh Allah, laludia infakkan, baik pada malam hari mahupun siang hari." (Riwayat al-Bukhari no. 5025 dan Muslim no. 815)

5.  Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah r.ha.' belaiau berkata: "Rasullullah SAW bersabda: " Orang yang gemar membaca al-Quran dan sudahmahir dalam membacanya kelak akan bersama golongan mereka yang mulia lagi berbakti.  Adapun orang yang gemar membaca al-Quran, namun dalam membacanya masih terangkak-rangkk, maka ia akan mendapat dua pahala." (Riwayat al-Bukhari no. 4937 dan Muslim no. 798)

Rujukan:
Syaikh Yusuf al-Nabhani, (2010).  Ringkasan Riyadus Salihin (terj) , disusun oleh Imam Nawawi.  Telaga Biru: Kuala Lumpur.


No comments:

Post a Comment

Antara COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan dan kedegilan masyarakat

APA yang boleh kita pelajari selepas 14 hari mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebagai usaha untuk memutuskan rantaian COVID-1...