Friday, December 21, 2012

Aktiviti menulis

Pada 17/12 yang lalu diadakan majlis menandatangani MoA antara penulis Brunei dengan pihak DBP Brunei.  Saya adalah salah seorang daripada 14 penulis yang terlibat. Buku tersebut akan diterbitkan dan dilancarkan semasa pesta buku Brunei 2013. Tajuk buku saya ialah Koleksi Penyelidikan dalam Pendidikan Bahasa Melayu.  Di dalamnya terkandung himpunan tulisan artikel yang menyentuh penyelidikan pendidkkan BM yang diharapkan amat berguna sebagai rujukan kepada guru serta penyelidik bidang tersebut.

Pada saya, buku tersebut sangat tinggi nilainyabkepada saya kerana pada 19/12 saya akan menamatkan kontrak perkhidmatan dengan Universiti Brunei Darussalam.  Setelah berkhidmat selama 4 tahun, sumbangan saya dalam meningkatkan khazanah ilmu pendidikan bahasa Melayu di Brunei akhirnya tercapai.

Berita tentang majlis tersebut tersiar di dalam tiga akhbar utama di Brunei. Baca berita dan tengok gambar saya di sini, di sini juga.

No comments:

Post a Comment

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...