Wednesday, July 16, 2008

Kritikan terhadap liberalisme

Kajian menunjukkan setiap aliran falsafah barat mempunyai kecederungan yang tinggi untuk membebaskan manusia dari dogma dan kepercayaan agama. Kesanya mendapati falsafah humanisme dan liberalisme ini akan menjadikan manusia tidak bertanggungjawab kepada sesiapapun. Manakala Islam pula tidak memberikan manusia kebebasan mutlak. Dalam agama Islam, setiap yang dimiliki oleh manusia adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Manusia tidak bebas melakukan apa yang diingininya dan kebebasan manusia terbatas kepada perkara yang menghasilkan kebaikan sama ada pada dirinya atau pada orang lain.

Yusuf Qardawi dalam menolak teori moral Barat menjelaskan konsep kebebasan yang dicanangkan oleh Barat adalah mengelirukan. Kebebasan manusia tidak boleh melangkau batasan nilai murni. Menurutnya, Sistem kemasyarakatan seharusnya mengangkat martabat manusia bukannya menolong supaya jatuh dalam lembah kehinaan dan kebinatangan

No comments:

AL-QURAN DIJAUHI

Mengapa al-Quran dijauhi?  Malas membaca al-Quran?  Tahap percayakan al-Quran sangat rendah.  Masalahnya bukan saja menjauhi al-Quran, ta...