Wednesday, December 20, 2017

Wasatiyyah oleh Sheikh Dr Yusuf al-QaradhawiBuku ini menghuraikan isu-isu berkaitan Wasatiyyah.  Menurut beliau, Wasatiyyah sama maksudnya dengan sifat 'al-Tawazun' atau seimbang dan sifat 'I'tidal' (pertengahan'

Kesemua perkataan ini bermaksud pertengahan iaitu berada di antara dua pihak atau keadaan yang bercanggah atau bertentangan, tidak condong kepada salah satunya.

Antara perkara yang saling bertentangan ialah:  • ketuhanan dan kemanusiaan
  • kerohanian dan kebendaan
  • ukhrawi dan duniawi
  • wahyu dan akal
  • peninggalan silam dan masa hadapan
  • individu dan masyarakat
  • realiti dan keunggulan
  • Tsabat (tetap) dan berubah
wasatiyyah yang dimaksudkan antara  dua perkara yang bertentangan ini ialah memberi hak kepada setiap pihak dengan sebenar-benarnya, penuh adil, dan secukupnya. Maksud 'al-Qisth' (adil) seperti firman Allah;

"Dan sempurnakanlah sukatan apabilankamu menyukat dan timbanglah dengan neraca yang benar.  Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya"

Bersambung


No comments:

Post a Comment

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...