Monday, April 18, 2016

Pembahagian sabar berdasarkan bentuknya

Petikan  buku Indahnya Sabar, Ibnu Qayyim al Jauziyyah.

Sabar terdapat dalam dua bentuk, kesabaran jasmani dan kesabaran jiwa dan masing-masing terbahagi dua.

Pertama, kesabaran jasmani sacara sukarela seperti melakukan pekerjaan berat atas pilhan dan kehendak sendiri

Kedua, kesabaran jasmani oleh faktor keterpaksaan seperti sabar menahan rasa sakit akibat pukulan, sabar menahan penyakit, menahan sejuk, panas dan sebagainya.

Ketiga,  kesabaran jiwa secara sukarela seperti kesabaran menahan diri untuk melakukan perbuatan yang tidak baik berdasarkan pertimbangan syariat agama dan akal

Keempat, kesabaran jiwa oleh faktor keterpaksaan seperti berpisah dengan orang yang dikasihi apabila cinta terhalang.
(ms 43)

Jika kesabarannya dapat kalahkan dorongan hawa nafsu, dia akan bersatu dengan malaikat.
Jika dorongan hawa nafsu lebih dominan daripada jiwa sabarnya, dia akan bersatu dengan golongsn syaitan.
Jika dorongan dorongan nafsu makan, minum, dan seksualnya lebih kuat daripada kesabaran dalam dirinya, dia akan bersatu dengan kehidupan haiwan. (ms 44)

No comments:

Post a Comment

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...