Monday, May 6, 2019

TADARRUS AL- QURAN BULAN RAMADAN

Belajar al-Quran sangat baik dilakukan pada bulan Ramadan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah selalu belajar al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan bersama malaikat Jibril.

"Adalah Rasulullah pada tiap-tiap malam bulan Ramadan dijumpai oleh malaikat Jibril mengajarkan ayat-ayat al-Quran kepadanya,". Sesungguhnya Rasulullah ketika ditemui oleh Jibril maka ia mengerjakan kebaikan lebih cepat dari angin yang berhembus. (HR Bukhori Muslim).

Apabila Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi memusatkan perhatiannya untuk mendengar apa yang diturunkan itu dan apabila Jibril telah mengucapkan wahyu yang diturunkan dari Allah. Nabi membacanya sebagaimana Jibril membacanya. (HR. Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas).

Allah SWT menurunkan (permulaan) al-Quran pada bulan Ramadan dan ini merupakan kenikmatan besar dari Allah SWT untuk hamba-Nya. Sehingga Allah menyukainya mereka yang bacaan al-Qurannya dibuat pada bulan Ramadan.
Allah juga menurunkan ketenangan dan rahmat bagi mereka. Malaikat-malaikat mengelilingi mereka. Selanjutnya Allah menyebut mereka bersama dengan orang-orang yang berada di sisi-Nya.

Nabi Muhammad SAW bersabda "Tidak berkumpul segolongan orang pada suatu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mentadaruskannya di antara mereka melainkan turunlah ketenangan kepada merea dan ditutuplah mereka oleh rahmat dan dikelilingilah mereka oleh malaikat dan Allah menyebut mereka bersama dengan orang-orang yang berada di sisiNya,".

Sumber:  

No comments:

Post a Comment

BAGAIMANA MENJADI PEMBACA AKTIF

Sering kita membaca tanpa tujuan khusus.  Contohnya membaca bahan bacaan ringan.  Namun ketika membaca teks yang lebih mencabar, pembaca ...